De achtste koning, de valse profeet en het beeld van het wilde beest

Deel 2 - Keerpunten in de geschiedenis

Inhoud

 Resumé

 Misleiding op wereldschaal

 Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen

 De komende oorlog: een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis

 Het merkteken van het wilde beest

 De tien hoorns van het wilde beest

 Een beeld voor het wilde beest

 De valse profeet oefent dwang uit

 Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen

 Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religie

 Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon Resumé

Er is veel geschreven over de (veronderstelde) oorzaken van de opkomst en ondergang van politieke (wereld)machten. De heilige geschriften maken duidelijk dat ze onder controle staan van demonische krachten. Deze krachten zijn echter ondergeschikt aan de autoriteit van God de Almachtige (vergelijk Lukas 4:6).

In het vorige deel hebben we op grond van een drietal onderscheidende kenmerken besproken die duidelijk maken dat NATO de meest waarschijnlijke kandidaat is van het 'wilde beest uit de zee', 'het scharlaken rode wilde beest in de woestijn' of de 'achtste koning'.

Al in maart 2019 ontstond bij ons het vermoeden dat de NATO wel eens de achtste koning zou kunnen zijn zoals dit is beschreven in de Openbaring.

Ter herinnering waren dit de conclusies:

 Zij voldoet aan kenmerk 1: Geschiedkundig: ononderbroken opeenvolging met de ambities van een echte hegemoon;
 Zij voldoet aan kenmerk 2: Politiek: internationale alliantievorming met een centraal bestuur;
 Zij voldoet aan kenmerk 3: Militair: uitzonderlijke militaire capaciteiten en economische macht.

Atlantic Council - Samen de mondiale toekomst vormgeven door het leiderschap van de VS

NATO is onderdeel van een veel bredere internationale organisatie die bekend staat als de 'Atlantic Council' die het leiderschap van de VS in de wereld centraal stelt. De rol van de Council wordt als volgt omschreven:

"Gedreven door onze missie om 'samen de mondiale toekomst vorm te geven', is de Atlantic Council een onpartijdige organisatie die het leiderschap en de betrokkenheid van de VS in de wereld stimuleert, in samenwerking met bondgenoten en partners, om oplossingen voor mondiale uitdagingen vorm te geven." (Vertaald uit het Engels, cursivering door ons).

Bron: About the Atlantic Council

Atlantic Council - Security & Defence via de NATO

NATO is essentieel voor de transatlantische veiligheid:

"De NATO vormt de basis van de transatlantische veiligheid en omvat dertig democratieën in Noord-Amerika en Europa. Het Bondgenootschap werd (oorspronkelijk) opgericht om zich te verdedigen tegen de Sovjet-Unie en beschermt vandaag de lidstaten tegen conventionele aanvallen en voert vredeshandhavingsoperaties uit tegen de achtergrond van een radicaal getransformeerde veiligheidsomgeving als resultaat van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De NATO werkt samen met partnerlanden over de hele wereld en blijft een "open deur" policy beloven voor landen om lid te worden als ze voldoen aan de democratische en operationele normen van het Bondgenootschap." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Atlantic Council - Security & Defence: NATO

Atlantic Council - Global Citizen Awards

Maar het gaat feitelijk veel verder:

"[De Global Citizen Award] brengt hulde aan leiders - van staatshoofden en bedrijfsleiders tot bekroonde artiesten, acteurs en actrices - die uitstekende en unieke bijdragen hebben geleverd aan de transatlantische relatie en de gezondheid van onze wereldwijde gemeenschap. Elk jaar, gedurende de week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, brengt het evenement een internationaal publiek van hoog niveau samen, waaronder huidige en voormalige wereldleiders." (Vertaald uit het Engels, cursivering door ons).

Bron: Atlantic Council - Global Citizen Awards, Global Citizen Awards Remarks by Klaus Schwab

World Economic Form (WEF): oprichting en activiteiten met Amerikaanse steun en leiderschap

En we zien dat de invloed van de Atlantic Council en dus de VS/NATO, haar Council on Foreign Relations en haar veiligheidsdiensten handig gedelegeerd wordt naar een andere organisatie, waardoor de schijn ontstaat dat die invloed er niet is, maar:

"Het World Economic Forum (WEF) is opgericht en wordt gefinancierd en ondersteund door de CIA in de VS zoals blijkt uit recent onderzoek. Aangenomen wordt dat het WEF een centrale rol speelt in de Corona pandemie en in de verdere ontwikkeling ervan. Of de belangrijkste spelers, zoals Klaus Schwab, werkelijk de meesterbreinen zijn, daarover bestaat twijfel. De naadloze overgang van de mainstream media naar steun voor transatlantisch NATO-beleid roept de vraag op of de Council on Foreign Relations (CFR), door Swiss Policy Research omschreven als de mastermind achter dit beleid, hier achter zit. Een interessante studie lijkt dit nu te bevestigen, zo schrijft Dr. Peter F. Mayer." (Vertaald uit het Duits, cursivering door ons).

Volledige wereldheerschappij van het (Anglo)-Amerikaanse imperium

Geopolitieke instrumenten
Het WEF, de NATO en de VN zijn geopolitieke creaties en instrumenten bij uitstek van het Anglo-Amerikaanse establishment (CIA, CFR) bedoeld om de uiteindelijke wereldheerschappij te realiseren gericht op het Amerikaanse imperium. Dit alles moeten we goed in gedachten houden wanneer er wordt gesproken van een zogenaamde 'nieuwe wereldorde'. Er zijn daarnaast zoveel organisaties met elkaar verbonden die allen, zoals president George Bush Sr. het ooit uitdrukte, gezamenlijk 'A thousand points of light' (occulte terminologie) vormen om die wereldheerschappij te realiseren.

Onderzoeksjournalistieke bronnen:

- WEF Gründung und Aktivitäten mit Unterstützung und Leitung aus den USA (tkp.at);
-
Dr. Klaus Schwab or: How the CFR Taught Me to Stop Worrying and Love the Bomb (unlimitedhangout.com).

Vormgeving en doel van de nagestreefde wereldorde
Wanneer we kijken naar de partijen die deel uitmaken van de hierboven genoemde 'thousand points of light', dan kunnen we zeggen dat zij een feodale maatschappij nastreven waarin diensten centraal staan die door de burger kunnen worden afgenomen. De burger heeft zelf geen bezit maar aangenomen wordt dat hij dit geen enkel probleem vindt ('You'll own nothing, but you'll be happy'). Deze diensten worden volledig beheerst (privatisation) door de grote commerciële corporaties die deel uitmaken van de Council of Foreign Relations (CFR) en alle zusterorganisaties.
Voor een overzicht van alle corporaties die deel uitmaken van de CFR, zie Corporate Members. Voor een overzicht van de individuele leden van de CFR, zie Membership Roster. In de bronnen hierboven wordt ook uitgelegd dat de CFR het buitenlands beleid van de VS bepaalt. Beluister hiervoor bijvoorbeeld de toespraak van Hillary Clinton bij de CFR.

Geheel in lijn met deze doelstellingen verwijzen we naar de zgn 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties, dat - zoals we weten - een instrument van het Anglo-Amerikaanse establishment is.Afbeelding. De 17 Sustainable Development Goals van de VN.


'Stakeholder capitalism'
Hiermee heeft het Anglo-Amerikaanse imperium en haar 'stakeholders' (terminologie van voorman Klaus Schwab van het WEF) een werkelijk wereldwijd imperium in handen. Het biedt de stakeholders (CFR) de randvoorwaarden en veiligheid dat zij het leven van elk levend wezen en elke denkbare resource op aarde volledig kan controleren en bezitten, hierbij ondersteund door de macht van de CBDC van de Centrale Banken (geleid door de BIS).

Een samenzwering van een onvoorstelbare grootte en met een enorme reikwijdte
De wereld wordt geconfronteerd met een samenzwering die zo immens en zo verstrekkend is, dat slechts weinigen de volle reikwijdte en diepte ervan kunnen zien en begrijpen. Vooral de grote hoeveelheid aan verschillende organisaties ('A thousand points of light') die allemaal hun eigen karakter hebben en ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, draagt bij aan zoveel verwarring dat men niet inziet dat ze allen hetzelfde doel dienen. Het zorgt ervoor dat men door de bomen het bos niet kan zien. Hiermee zit het klapnet dicht.

De orchestrator
Degene die dit allemaal bijeenbrengt en beïnvloedt, is de 'heerser der demonen' die voor zichzelf eeuwige heerschappij wenst maar het nooit zal krijgen.

De afrekening
De Allerhoogste zal de rekening vereffenen met de 'heerser der demonen' die deze menselijke instrumenten gebruikt om zijn macht te consolideren en uit te breiden en hij zal een einde maken aan de geschiedenis die in het teken heeft gestaan van bedrog, leugen, moord en elke walgelijke uitwas van verderf.

NATO - Summary on a Map (video)

Een samenvatting van de geschiedenis van NATO, vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de invasie van Oekraïne door Rusland zien we in deze korte video: NATO - Summary on a MapAfbeelding. Het NATO forum op het hoofdkwartier in Brussel.
 Misleiding op wereldschaal

Het gaat echter allemaal veel en veel verder dan de frontorganisaties die we hierboven hebben geadresseerd en nog zullen adresseren. De mensheid heeft te maken met een samenzwering van kosmische proporties die in handen is van een kleine, globalistische elite. Deze menselijke elite op zich is in handen van de Tegenstrever en wordt door hem geleid en gestuurd. Zie voor een uitleg het onderwerp Misleiding op wereldschaal en met name het kopje daaronder: 'Menselijke pionnen als uitvoerders van de demonische agenda'.

De Lasteraar of Tegenstrever is degene die verantwoordelijk is voor het misleiden van de mens en deze misleiding is zogezegd astronomisch te noemen:

"De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Lasteraar en Tegenstrever wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt." (Openbaring 12:9).

Hieronder zullen wij enkele van de belangrijkste instrumenten en methoden beschouwen die de Tegenstrever ten dienste staan om de massa te misleiden en zijn duistere plannen te verwezenlijken. Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen

Wat er altijd gebeurt na een (wereld)oorlog

De beide wereldoorlogen van de vorige eeuw hadden als voornaamste doel een keerpunt te bewerkstelligen in de internationale verhoudingen en vormden de volgende stap in het bereiken van een verdere concentratie van de macht in handen van een 'oligarchie achter de schermen' waarbij het Anglo-Amerikaanse establishment het voornaamste instrument is.
Het effect van deze beide gebeurtenissen heeft de wereld van vandaag vormgegeven en het avontuur is nog niet ten einde.

De Eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog die duurde van 1914 tot ver in 1918, vonden in 1919 de 'vredesonderhandelingen' plaats in Versailles, Frankrijk. De twee belangrijkste spelers tijdens deze onderhandelingen waren de afgevaardigden van de grote machten, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De belangrijkste wereldmacht van dat moment was Groot-Brittannië met haar vele koloniën en dominions. De Verenigde Staten van Amerika waren al wel een formidabele speler op het wereldtoneel maar hielden zich nog altijd het liefst grotendeels afzijdig van Europese oorlogen (isolationisme).

De belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen waren:
1) de oprichting van een Volkenbond met als doel de 'wereldvrede' te waarborgen om zo een nieuwe wereldoorlog te voorkomen (maar achter de schermen een zou dit moeten leiden tot een wereldregering) en
2) het vernietigen van de Duitse oorlogsmachine en de (onmogelijke) verplichting die Duitsland werd opgelegd tot het doen van herstelbetalingen.
Achteraf bezien kunnen we zeggen dat met het laatste de basis werd gelegd voor de Tweede Wereldoorlog ('das Diktat' - Adolf Hitler).Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA)
tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.


De Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht het fiasco van de Volkenbond teniet te doen door de oprichting van een opvolger, de Organisatie der Verenigde Naties. Ook hier zien we een hernieuwde poging om een wereldregering te vormen en zijn tijdens en na de Dumbarton Oaks Conference die van 21 augustus 1944 tot 7 oktober 1944 werd gehouden in Washington D.C, organisaties zoals het IMF, de Wereldbank en allerlei andere VN organisaties tot stand gekomen.Afbeelding. Informele bijeenkomst in de 'Study' in het Dumbarton Oaks complex. Zittend (van links naar rechts):
Peter Loxley, Sir Alexander Cadogan, Edward R. Stettinius Jr., Andrei A. Gromyko, Arkadii A. Sobolev,
Valentin M. Berezhkov. Staand (van links naar rechts): James Clement Dunn en Leo Pasvolsky.
Foto: National Archives, Washington, D.C., 1944.
 De komende oorlog: een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis

Een komende oorlog of catastrofe zal de basis leggen voor het ultieme plan van de Tegenstrever om de mensheid volledig in zijn greep te krijgen en om daardoor de weg te banen naar de beoogde aanval op de volgelingen van het Lam (Gods gezalfde koning).

Deze catastrofe zal zo immens en onvergelijkbaar zijn dat het de hele wereld op zijn grondvesten zal doen schudden en ze zal een tijdperk inluiden zoals er nog nooit is geweest en ze zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens een wereldwijd internationaal conflict, vergelijkbaar met de impact en nasleep van de beide voorgaande twee wereldoorlogen:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

De ruiters van de Openbaring en het einde van het tijdperk

In de Openbaring aan Johannes wordt onder andere het openen van zeven zegels beschreven. Ze bevatten voorspellingen die van grote invloed zijn op de huidige menselijke samenleving en haar voortbestaan. Drie van deze zegels hebben te maken met oorlogen, voedseltekorten en epidemieën. Het zesde zegel beeldt het einde van dit tijdperk (αἰών) af en luidt de tegenwoordigheid of komst van de mensenzoon in en de daarmee verband houdende komst van Gods koninkrijk.

De zegels die deze ruiters in beweging brengen zijn nog niet - of nog niet helemaal - geopend. Wel zien we dat de eerste helft van de 20ste eeuw grote oorlogen heeft gekend die aan de basis liggen van de grote veranderingen die de mensheid heeft ondergaan en zien we ontwikkelingen op het wereldtoneel die voortekenen lijken te zijn van wat komen gaat. We zullen dit is een apart onderdeel beschrijven: De vier ruiters van de Openbaring. Deze ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid een cruciale rol spelen bij de zaken die we hier zullen beschrijven.

Orde uit chaos

Uit de gecreëerde puinhoop zal een 'nieuwe wereldorde' ontstaan volgens het principe van 'orde uit chaos' (Lat. 'Ordo ab Chao') waarbij de 'Staat' het zichtbare middel is met behulp waarvan de Tegenstrever zijn felbegeerde aanbidding zal kunnen realiseren. Hieronder zullen we zien hoe dit vorm zal krijgen.

Een existentiële catastrofe met immense gevolgen

Zoals we hierboven al kort bespraken wordt in de Openbaring een situatie beschreven die blijkbaar van zulk groot en doorslaggevend belang is dat het een centraal thema vormt. Het beschrijft hoe de achtste koning (of het 'wilde beest uit de zee' / het 'scharlakenrode beest in de woestijn') wordt geconfronteerd met een existentiële catastrofe die wordt ervaren als wereldschokkend en waardoor het zal lijken alsof het hele systeem ophoudt te bestaan als er niets aan wordt gedaan:

“Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest...” (Openbaring 13:3).

Het is "...door het zwaard gewond... (Openbaring 13:14) en "...dodelijk gewond..." (Openbaring 13:3).

Een zwaard of zwaardslag is een bijbels symbool voor oorlog of strijd. We lezen hierover:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

Dit lot is existentieel omdat de achtste koning (tijdelijk) in de afgrond verdwijnt en gedurende die tijd geen invloed heeft, ze ‘was, maar is niet’. Het is vrij onwaarschijnlijk dat een politieke en militaire macht van formaat zomaar in de afgrond kan verdwijnen om er - zoals we hierna zullen zien - later weer uit op te komen met meer macht en invloed dan ooit. Zijn autoriteit is niet menselijk maar demonisch want:

"...de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:2b).

Zoals hier is beschreven zal NATO en de hele transatlantische wereld worden geconfronteerd met een existentiële catastrofe en zal het een dusdanige klap oplopen waardoor het niet langer functioneert en actief is; het lijkt alsof het is verdwenen in de afgrond.

Feitelijk is NATO een militair verlengstuk van de Anglo-Amerikaanse koning (Verenigde Staten en Groot-Brittannië). De klap zal worden toegebracht aan 'één van de koppen' van dit wilde beest waardoor het hele wilde beest in de afgrond belandt. 'Eén van de koppen' is de 'zevende koning', het Anglo-Amerikaanse (dualistische) rijk, de grondlegger en voornaamste ondersteuner van NATO. Bedenk dat de vijf koppen van dit beest in Johannes' tijd waren gevallen, één heerste in Johannes' tijd (het Romeinse rijk), de andere, de zevende, moest toen nog komen, evenals natuurlijk de achtste.

Geen natie ter wereld zal waarschijnlijk een langdurige oorlog tegen de Anglo-Amerikaanse koning kunnen volhouden. Een 'verrassingsaanval' op deze formidabele macht - bedenk hierbij dat niets op het geopolitieke vlak bij toeval gebeurt - zou daarom de beste optie zijn en kan niet worden uitgesloten. Zoals hierboven is beredeneerd zal dit catastrofale gevolgen hebben voor NATO als geheel en zal het een absoluut keerpunt in de menselijke geschiedenis zijn.

We kunnen ons voorstellen dat deze gebeurtenis tot grote angst en paniek zal leiden bij zowel voorstanders als tegenstanders nu de Pax Americana (tijdelijk) is verdwenen en er geen NATO is die hen beschermt. De effecten ervan zullen keihard toeslaan omdat niemand dit echt heeft zien aankomen met uitzondering van de geopolitieke planners en de demonische entiteiten die hen aansturen.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse 'koning' getroffen door oorlog.

De 'dag des Heren'

Voor alle duidelijkheid - en dit is essentieel - nogmaals (en gelet op de volgordelijkheid van de opmars van de zeven wereldmachten) - in de Openbaring die de apostel Johannes ontving, verwijst dit visioen naar de situatie waarin Johannes "door inspiratie [...] in de dag van de Heer [kwam]" (Openbaring 1:10). Vanuit het Koinè Grieks: "ἐγενόμην (Ik was) ἐν (in) Πνεύματι (de geest) ἐν (op) τῇ (de) κυριακῇ (God’s) ἡμέρᾳ (dag)."

We weten dat de Openbaring in ongeveer 96 n.Chr. werd voltooid. Het visioen wijst dus - vanuit Johannes' tijdsperspectief - op een toekomstige situatie. Dit wordt bevestigd door Johannes zelf waarbij de boodschapper het volgende verklaart: "Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere (de zevende) is nog niet gekomen." In eerdere hoofdstukken hebben we beschreven wie deze vijf koningen waren. Zij zijn 'gevallen' omdat ze hun status als wereldmacht hebben verloren en omdat ze als zodanig niet meer bestaan. De achtste 'koning' zou dus logischerwijs ná de zevende op het toneel verschijnen. Deze 'zevende koning' is de Anglo-Amerikaanse koning. Beide 'koningen' delen in hetzelfde lot en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals we hiervoor zagen en zoals ook verderop zal worden besproken. Wanneer de zevende wereldmacht als grootste ondersteuner van NATO tijdelijk wordt uitgeschakeld, dan zal hij NATO in zijn val meetrekken.

Mogelijke oorzaken

"In de politiek gebeurt niets per ongeluk. Als het gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het zo gepland was."" ― Franklin D. Roosevelt, 32ste president van de Verenigde Staten en 32ste graad vrijmetselaar en lid van Holland Lodge No. 8 in New York City. (Vertaald uit het Engels).

Demonische, voor het menselijk oog onzichtbare krachten besturen het politieke systeem waarin mensen, op welk maatschappelijk, politiek of religieus niveau ze zich ook bevinden, als pionnen worden gemanipuleerd om de doelen van de Tegenstrever te verwezenlijken. In dat krachtenveld worden plannen gesmeed om de mensheid via een finale beproeving tot slaafse gehoorzaamheid te brengen aan de Lasteraar.

Hierdoor in beweging gebracht zal het systeem een zwaardslag worden toegebracht die zijn weerga niet kent en die de wereld in een staat van acceptatie van het ondenkbare zal brengen, namelijk de volledige onderwerping van elk mens aan een technocratische en collectivistische politieke staat. We weten hoever de wereld op dit terrein is gevorderd.

Waardoor deze zwaardslag teweeg wordt gebracht is nu nog niet duidelijk maar meerdere scenario’s zijn denkbaar en mogelijk zelfs het ondenkbare. Speculeren voegt echter niets toe aan de kennis van dit moment. Weten dat het gebeurt is echter essentieel zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden. Wel zien we - net als in de aanloop naar de beide wereldoorlogen - een patroon ontstaan waarin de internationale verhoudingen op scherp gezet worden en de polarisatie tussen twee grote kampen wordt opgevoerd, geheel volgens het dialectisch proces.

Tevens zien we kleinere potentiële conflicten de kop opsteken en zien we enorme migraties van voornamelijk jonge mannen uit Sub-Sahara Afrika naar Europa dat sterk doet denken aan de voorzeggingen van Albert Pike in zijn brief van 1871 aan Giuseppe Mazzini, met betrekking tot de zgn. 'Derde Wereldoorlog'. We zien ook destabiliserende facties zoals Black LIves Matter, Extinction Rebellion e.d. die passen in het hier geschetste beeld en die zullen leiden tot grote crises en conflicten.

Toenemende internationale spanningen en blokvorming

Alhoewel speculeren niet altijd nuttig is, zien we hoe de realiteit zich voor onze ogen ontvouwt want op dit moment - we schrijven oktober 2023 - nemen de internationale spanningen zienderogen toe en concentreren zich op de strijd in Oekraïne en spanningen in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Hierbij staan de grootmachten tegenover elkaar, precies zoals dat het geval was voorafgaand aan -en tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het geheel lijkt zich snel naar een climax te bewegen.

Als volgelingen van het Lam zullen wij ons moeten voorbereiden op wat komen gaat en zullen we moeten vasthouden aan ons geloof en zullen we moeten volharden.

Albert Pike, de nihilisten en atheïsten en de Derde Wereldoorlog

In het kader van deze studie, de mogelijke oorzaken van de komende oorlog en het keerpunt dat dit zal veroorzaken, besteden we aandacht aan de brief die Albert Pike aan Giuseppe Mazzini stuurde en waarin hij drie wereldoorlogen beschreef. De brief zou zijn geschreven in 1871 en was tot 1977 te zien in de British Museum Library in Londen. Veel internetsites beweren dat deze brief zich in de British Library in Londen bevindt, maar die ontkent dat de brief bestaat.

Met griezelige nauwkeurigheid voorspelde Pike dat de tsaren van Rusland zouden vallen tijdens een eerste groot conflict, dat het nazisme zou worden vernietigd terwijl het communisme zou opkomen tijdens een tweede groot conflict, en dat de zionisten tegen islamitische leiders zouden strijden in een derde en laatste groot conflict, waarin ze 'elkaar wederzijds zouden vernietigen’. Na deze apocalyptische laatste strijd zouden de overlevenden ‘het ware licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer.’ Dit laatste lijkt verdacht veel op de beschrijving in Openbaring hoofdstuk 13.

We willen hier niet de authenticiteit van de brief bewijzen of ontkennen, maar een opmerkelijke inhoud heeft het wel en indien waar, dan zou dat het decor kunnen zijn waartegen de epische strijd die onze studie beschrijft mogelijk zou kunnen plaatsvinden, maar nogmaals, we kunnen de authenticiteit niet vaststellen.Afbeelding. Albert Pike, auteur van de brief aan Giuseppe Mazzini uit 1871.


Albert Pike was een vooraanstaande 33e graad Vrijmetselaar. Voor een bio van Albert Pike en zijn brief en zijn werken, zie dit artikel: The Illuminati Plan for 3 World Wars, August 15, 1871.

"De Derde Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden doordat de 'agenten' van de Illuminati de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Arabische wereld aanwakkeren. De oorlog moet op zo'n manier gevoerd worden dat de islam (de Arabische wereld) en de politieke Zionisten (de staat Israël) elkaar over en weer vernietigen. Intussen zullen de andere landen die dan meer verdeeld zijn over deze kwestie, gedwongen worden te vechten tot zij fysiek, moreel, spiritueel en economisch zijn uitgeput. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten loslaten en we zullen een enorm sociaal cataclisme veroorzaken, die de landen duidelijk in al zijn afschrikwekkenheid het effect toont van absolute atheïsme, oorsprong van barbaarsheid en verschrikkelijke onlusten. Vervolgens zullen overal de burgers die gedwongen zijn zich te verdedigen tegen de minderheid van 's werelds revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien. En de meerderheid, teleurgesteld in het christendom, wiens gelovige zielen vanaf dat moment stuurloos zijn, wanhopig zoekend naar een ideaal, maar niet wetend waar zij hun aanbidding moeten zoeken, zal het ware licht ontvangen door de universele openbaring van de pure leer van Lucifer, die dan uiteindelijk aan het publiek wordt getoond. Deze manifestatie zal het resultaat zijn van de algemene tegenbeweging, die volgt op de vernietiging van het christendom en het atheïsme, beiden tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid.".

Hoe we er ook over denken, de situatie in de wereld en met name die in het Midden-Oosten, vertoont sterke overeenkomsten met de door Pike vastgelegde beschrijving. De gebeurtenissen die zullen leiden tot een catastrofe lijken in rap tempo toe te nemen. Dat is onmiskenbaar en het lijkt of de door Pike beschreven gebeurtenissen ondersteund worden door de geopolitieke ontwikkelingen van dit moment.

Een 'nieuw' wereldomvattend en controlerend bestuur onder de macht van de Tegenstrever

Vanuit de ontstane chaos zal uit de ashopen een 'nieuw' wereldwijd bestuur ontstaan dat meelopers beloont en dissidenten afwijst en straft. Zo'n bestuur is feitelijk niet nieuw maar bestaat in de dromen van de grondleggers al eeuwen. Dat bestuur krijgt "[...] autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. (Openbaring 13:7).

De Openbaring onthult dat de Tegenstrever - de heerser der demonen - de grote kracht is achter deze herrijzenis doordat het al zijn kracht, troon en grote autoriteit geeft aan het wilde beest.

Dit alles vormt het sluitstuk van de menselijke geschiedenis zoals dat is ontstaan onder het juk van de lasteraar. Alle condities hiervoor bestaan al, het is alleen wachten op de juiste omstandigheden.Afbeelding. De ondergang en de herrijzenis van NATO als een feniks
en de geboorte van een 'nieuwe wereldorde' door 'orde uit chaos'
vanwege de kracht en autoriteit van de Tegenstrever.Hoe eenvoudig het is om wereldwijde politieke eenheid te bewerkstelligen is wel gebleken tijdens de afgelopen periode 2020-2022 waarin de zgn. 'coronamaatregelen' wereldwijd werden afgedwongen en waarbij de bevolkingen ze gedwee hebben opgevolgd.

Een nieuw 'Pearl Harbour'

Om de gehele wereld op één lijn te krijgen zodat zij een dergelijk wereldomvattend en controlerend bestuur ondersteunt, lijkt niettemin een nieuw 'Pearl Harbour event' noodzakelijk.

"Verder, het proces van transformatie, zelfs als het een revolutionaire verandering teweegbrengt, is waarschijnlijk een lange weg, tenzij een catastrofale en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt – zoals een nieuw Pearl Harbour." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Rebuilding America's Defenses - Strategy, Forces and Resources For a New Century. A Report of The Project for the New American Century, September 2000.

Geregeld wordt de term 'een nieuw 'Pearl Harbour' toegepast op de aanvallen op Amerikaanse doelen tijdens '911', maar - hoewel die ervaring schokkend was - kunnen we niet spreken van een catastrofale gebeurtenis.
Een dergelijke gebeurtenis staat niet op zichzelf maar vormt een herhaalbaar patroon dat eruit ziet als een combinatie van zogenaamde 'valse vlag' operaties en het 'Probleem =>Reactie =>Oplossing' paradigma, ook wel aangeduid als de Hegeliaanse dialectiek of de 'these, antithese, synthese' methode genoemd, bedoeld om gewenste ontwikkelingen op geopolitiek terrein te versnellen en de massa te misleiden.

Het 'uur van beproeving'

Niettemin zijn de Tegenstrever en zijn demonen nooit bij machte om God's besluiten te keren of in de toekomst te kijken zodat zij nauwkeurig beslissende gebeurtenissen kunnen voorspellen. Zij zijn "in ketens van diepe duisternis geslagen in afwachting van het oordeel." (2 Petrus 2:4).

Hun 'nieuwe wereldorde' zal precies die vorm aannemen die de Vader heeft voorzien en ze zal het middel zijn waarmee hij zorgt voor "het uur van beproeving, dat over de hele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen, op de proef te stellen" zodat zij ofwel kunnen kiezen voor het leven ofwel voor de dood. (Openbaring 3:10; Deuteronomium 30:15). Hij zal deze 'wereldorde' volledig verwoesten wanneer het moment daar is.

Directe invloed van de Lasteraar

"En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit." (Openbaring 13:2b).

We weten uit andere schriftplaatsen en uit de profetieën dat de Tegenstrever macht heeft over alle wereldse koninkrijken en overheden. Tegen Jezus zei hij tijdens diens beproevingen bijvoorbeeld:

"Toen zei de Lasteraar tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Als je me aanbidt, is het allemaal van jou.’" (Lukas 4:6).

Zijn macht zal binnenkort verbroken worden. Het merkteken van het wilde beest

De methode van 'these, antithese, synthese' en de technocratische staat

Zoals hierboven al werd vermeld, vormt de methode van 'these, antithese, synthese' (letterlijk 'stelling, tegenstelling, samenstelling' of ook wel de methode van 'probleem, reactie, oplossing' genoemd) een type argumentatie dat begint met twee ogenschijnlijk tegengestelde proposities, de these en de antithese. Deze tegenstelling wordt opgeheven in een uiteindelijke samenstelling van beiden die wordt gepresenteerd als een nieuw resultaat, de synthese.

De twee grote ideologische machtsblokken van de huidige tijd hebben veel overeenkomstige eigenschappen (zie hieronder). De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is nagenoeg cosmetisch. Beide ideologieën zijn in grote lijnen socialistisch van aard met een vaak onbedwingbare neiging tot verregaande en absurde controle over alles waar maar controle over te realiseren is (Marxisme, Leninisme, Maoïsme of Nationaal-Socialisme en in het bijzonder de 17 sustainable development goals). We zien dit verschijnsel terugkomen in de samenwerking tussen VN en NATO, waarover verderop meer.

Let op: in de these, antithese, synthese' methode zijn er alleen ogenschijnlijke verschillen die via heimelijke propagandamethoden aan de massa worden opgedrongen terwijl de werkelijke overeenkomsten tussen beiden onderbelicht of zelfs volledig onbelicht blijven! Zo word het nationaal-socialisme als de grootste kwaaddoener voorgesteld, terwijl de moordlustigheid van haar 'tegenhanger', het communisme, vrijwel volledig onderbelicht blijft en bewijsbaar vele malen groter is. Dit is, zoals door Yuri Bezmenov in 'The Four Stages of Ideological Subversion (1984)' werd uitgelegd, de 'tragedie van demoralisatie'.

Door deze aanpak word de massa voortdurend op het verkeerde been gebracht waardoor zij niet ziet aan welke gevaren ze wordt blootgesteld en komt ze vast te zitten in de maalstroom van nietszeggende 'ismen'.

De ‘heerser der demonen’ houdt de wereld via dergelijke slinkse strategieën in zijn greep en zet de mensheid op het verkeerde been. Hij is slechts op één enkel doel uit: een technocratische, collectivistische en feodale wereldheerschappij waarbij een kleine schatrijke en zelfbenoemde 'elite' als middel dient om dit doel te bereiken en dat op haar beurt zelf geen enkel middel schuwt om de macht te behouden en uit te breiden. Dit is de synthese. Dit doet hij door beide ideologieën tegen elkaar uit te spelen. Hierin is de staat als principe zijn grootste troef. Zoals we hebben besproken, weten we welke kant dit uit gaat. Zie ter illustratie de onderstaande afbeelding van twee ogenschijnlijk tegengestelde totalitaire ideologieën. De misleiding van de 'slang' gaat heel ver.Afbeelding. De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is zelfs niet eens cosmetisch
(zie het rechter gedeelte van de afbeelding).
Beide totalitaire ideologieën hebben gemeenschappelijke kenmerken en ze zijn socialistisch van aard.Door de aanpak van de Tegenstrever zal deze schijnbare ideologische tegenstelling leiden tot de gewenste uitkomst: een oppermachtig staatkundig instrument dat we kunnen aanduiden als de 'Wereldstaat' om de mensheid te domineren en de gezalfden van God te bestoken zodat hun geloof en volharding gebroken worden. De valse profeet oefent dwang uit

Nadat NATO vanuit de afgrond is 'opgestegen' en weer actief is, zal de valse profeet (de Anglo-Amerikaanse koning in de rol van valse profeet) ofwel het wilde beest uit de aarde, zijn invloed laten gelden nu de gewenste omwenteling heeft plaatsgevonden. Het zal allereerst zorgen dat de bewoners van de aarde aanbidding geven aan NATO en alle mogendheden die er op dat moment mee verbonden zijn, doordat zij uitroepen: "Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?" (Openbaring 13:4b).Afbeelding. De valse profeet.Dit is wat hij bewerkstelligt:

"Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen." (Openbaring 13:12).

Dit is de kern van hun aanbidding:

"Ze aanbaden de draak (1) omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: (2) ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?’" (Openbaring 13:4b).

Het merkteken beeldt uiteindelijk loyaliteit en onderwerping aan de Tegenstrever af

Het merkteken is iemands persoonlijke bewijs van loyaliteit en dienstbaarheid aan de oppermachtige politieke staat die door de Tegenstrever wordt geleid en gevoed. Het is een ongeschreven contract waarmee iemands eeuwige ondergang tijdens Harmageddon is verzekerd. Niemand, ook de zelfbenoemde menselijke elite niet, ontsnapt aan de pogingen van de Misleider om aanbidding en dienstbaarheid aanvaardbaar te maken.

De profetie verwoordt het aldus:

"Het maakt dat alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — een merkteken *) op hun rechterhand of op hun voorhoofd aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666." (Openbaring 13:16-18).

Via de inzet van een politieke entiteit maakt de Lasteraar het mogelijk dat iedereen die ertoe bereid is, het merkteken des doods zal aanvaarden (Openbaring 13:16), maar onze Vader zorgt ervoor dat wij het zegel des levens ontvangen (Openbaring 7:3).
_____

*) (τό χάραγμα) xáragma - eigenlijk een gravure (ets); (figuurlijk) een merkteken dat een onmiskenbare identificatie verschaft, zoals een symbool dat een onweerlegbare verbinding tussen partijen geeft.

Kopen noch verkopen, geld en economie als wapen

De economische sancties die door de Verenigde Staten van Amerika 'ongehoorzame' of 'disloyale' landen treffen, zijn legendarisch en vormen feitelijk een precedent voor wat er op persoonlijk vlak nog zal komen. Het merkteken is figuurlijk maar vrijwel zeker zal iemand wel zijn loyaliteit kenbaar moeten kunnen maken wanneer hij koopt of verkoopt. Hoewel wilde speculaties tot niets leiden, kunnen we bedenken dat het volgende scenario wel degelijk realiteitswaarde heeft omdat er al randvoorwaarden zijn die dat scenario mogelijk maken.

Men is al hard op weg om een sluitende digitale persoonlijke identificatie te realiseren waarin alle relevante persoonsgebonden gegevens zijn vastgelegd en die kunnen worden uitgevraagd, de verdere uitbouw van de zogenaamde 'Digital ID'. In de meeste gevallen moet men met een digitale identiteit inloggen op overheidswebsites en dat zal alleen maar meer worden.

Een 'Great Reset' a.k.a. 'Build Back Better'

Alleen een 'Great Reset', in de vorm van een wereldomvattend militair conflict of een catastrofale, schokkende gebeurtenis, zou het bovenstaande werkelijk mogelijk kunnen maken waarbij de toenemende angst bij de mensheid die hierdoor onstaat, een enorme katalysator is. Zo'n conflict of gebeurtenis zal vrijwel zeker het globale financiële en economische systeem dusdanig uitputten dat de invoer en wereldwijde acceptatie van een nieuw systeem, gebaseerd op het onderstaande, mogelijk maakt. Op deze manier kan alles van de grond af opnieuw worden opgebouwd ('Build Back Better').

'Stakeholder Capitalism' a.k.a. 'You will own nothing'

Financiële reuzen zoals Vanguard, State Street en Blackrock hebben stakes in alle grote - overwegend Amerikaanse - multinationals en zij beschikken wereldwijd over een enorme invloed. Deze multinationals vormen de 'stakeholders' die anoniem achter de SDG's (Sustainable Development Goals) schuilgaan zoals die door de VN worden gepresenteerd. Geen persoonlijk bezit meer maar een maatschappij gebaseerd op de verstrekking van 'services' of diensten die de burger van deze stakeholders kan afnemen, mits die burger voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Vergelijk dit met China.Afbeelding. De 'Global Goals for Sustainable Development' of SDG's.

De werkelijke betekenis van het begrip 'Sustainable Development'

Weinigen begrijpen wat de term 'sustainable' of 'duurzaam' werkelijk inhoudt. Om dit te verduidelijken verwijzen wij naar de uitleg direct hieronder. Duurzaamheid betekent overwegend een sterke reductie van de mensheid om de aarde te 'beschermen'. De doodscultus die al deze dingen bedenkt, beziet de mens als nutteloos en als een kanker op aarde.

Sustainable Development – A Wolf in Sheep's Clothing

"... de resulterende ideale duurzame bevolking bedraagt dus meer dan 500 miljoen maar minder dan een miljard."
- Club of Rome, Goals for Mankind

"De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse - met een hoge vleesinname, gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning, en woningen in voorsteden - zijn niet duurzaam."
- Maurice Strong, opening speech at the 1992 Rio Earth Summit.

1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 mensen in voortdurend evenwicht met de natuur
2. Begeleid de voortplanting verstandig - door verbetering van de conditie en diversiteit
3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal
4. Beheers passie – geloof – traditie en alle dingen met een getemperde rede
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken
6. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof
7. Vermijd kleine wetten en nutteloze ambtenaren
8. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten
9. Prijs waarheid – schoonheid – liefde – zoekend naar harmonie met het Oneindige
10. Wees geen kanker op aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur
- Georgia Guidestones (inmiddels vernietigd)

De rol van de centrale banken onder leiding van de BIS

Allerlei persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld aan een centrale digitale munteenheid, de zgn. CBDC of Central Bank Digital Currency, die wordt uitgegeven door de centrale banken die onder leiding staan van de Bank for International Settlements (BIS) en zodanig instelbaar is dat bepaald kan worden wie wel en wie niet mag kopen en verkopen, afhankelijk van de mate van loyaliteit van de desbetreffende persoon of instelling.

Momenteel zijn CBDC's al ingevoerd in bepaalde landen en is men druk bezig dit wereldwijd uit te rollen zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. De stap naar een effectieve totale controle is hierdoor dichterbij dan de meesten zouden denken. Voor een indruk welke landen in de wereld in welke fase verkeren van de introductie en uitrol van dit middel, zie de website van de Atlantic Council Geoeconomics Center, de Central Bank Digital Currrency Tracker en Today's Central Bank Digital Currencies Status.

Afbeelding. CBDC tracker van de Atlantic Council Geoeconomics Center,
(Klik op de afbeelding om die te vergroten. Klik hier om naar de tracker te gaan).


Afbeelding. CBDC tracker,
(Klik op de afbeelding om die te vergroten. Klik hier om naar de tracker te gaan).Merk op: Digitaal betalen gebeurt natuurlijk al decennia via betaalkaart en later via mobiele telefoon; we kunnen deze wijze van betalen benoemen als BDC (Bank Digital Currency) waarbij de munteenheden worden uitgegeven door allerlei verschillende banken. De ophef over de CBDC is wel begrijpelijk aangezien de tijd van deze banken binnenkort voorbij is omdat de CBDC zal worden uitgegeven door de centrale banken. De BIS heeft hierbij de volledige controle en kan dan elke transactie volgen, hoe klein ook en kan bepalen waaraan iemand zijn geld mag uitgeven.

De noodzaak voor een catastrofe

Na een ingrijpend 'Pearl Harbour event' zijn de condities geschapen voor een nieuwe internationale orde ('Orde uit chaos)', dikwijls populair aangeduid als de 'nieuwe wereldorde'. Termen zoals 'Great Reset' en 'Build Back Better' van het WEF zijn projecten die nu al aan deze condities bijdragen.
Het huidige financiële systeem is feitelijk failliet en moet dan worden heringericht (denk aan de 'Bretton Woods') waarbij elk individu van de overheid (lees: Centrale bank) een universeel basisinkomen (UBI) zal ontvangen (denk aan het voorbeeld aan het 'Tientje van Lieftinck'). Dit inkomen is gekoppeld aan de digitale munteenheid van elk land (CBDC) en is programmeerbaar zodat inkomsten en uitgaven kunnen worden gecontroleerd en waardoor bepaald kan worden aan welke zaken iemand 'zijn geld' mag uitgeven (zie hierboven).

Zoals hierboven is uitgelegd, kunnen iemands inkomsten en uitgaven afhankelijk gemaakt worden van diens loyaliteit aan de basisbeginselen van de nieuwe orde, via een zogenaamd 'Social Credit Score' die al langere tijd bestaat in China, de 'testingground' van de Anglo-Amerikaanse elite.

Door deze ontwikkeling heeft het net zich gesloten en is de mens tot slaaf gemaakt. Een ieder die de basisbeginselen van deze wereldorde overtreedt en zich daardoor deloyaal opstelt en het merkteken afwijst, zal worden gestraft door uitsluiting ('gedood') op basis van zijn onvermogen om te kunnen kopen en verkopen. Aangezien wij als gezalfden tot die categorie zullen behoren, zullen wij onze hoop op redding elk moment van de dag moeten aanscherpen en zullen wij moeten wachten tot het moment waarop de Gezalfde ingrijpt en het systeem van de Tegenstrever voor altijd vernietigt.

Velen zien de gevaren van hetgeen hierboven is beschreven en onderzoeken de effecten van de huidige ontwikkelingen maar zijn, vanwege hun gebrek aan een levend geloof in God, gehandicapt om deze ontwikkelingen te zien in het licht van de strijd die in de hemel wordt gevoerd. Vanuit ons standpunt bezien zullen zij hiervan slachtoffer worden maar zelf zullen zij dit waarschijnlijk niet zo ervaren.

Wij moeten daarom beseffen - en dan komen we terug op de beginselen van de 'Great Reset' van het WEF (waarin alle multinationale corporaties zijn vertegenwoordigd) - dat de 'nieuwe wereldorde' niet zal zijn gebaseerd op totale onderdukking zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea, maar op een dienstenmaatschappij die wordt ondersteund door algoritmes en AI ('You'll own nothing and you'll be happy'). Feitelijk zien we dat deze ontwikkelingen op velerlei gebieden al vorm hebben gekregen.

Maar let op: tegenstand zal niet worden getolereerd en zal effectief worden aangepakt, zoals het experiment in de China, dat een testingground van het 'Westen' is, duidelijk aantoont.

Afsluitend kunnen we stellen dat de Lasteraar helemaal niets bereikt wanneer hij de massa onderdrukt, maar hij werkt op basis van verleiding en misleiding (denk aan commercials) en verkrijgt aldus zijn vurig gewenste aanbidding. Hierom zullen de meeste mensen toegeven zolang zij maar in hun behoeften kunnen voorzien, uiteraard afgemeten aan hun getoonde loyaliteit en feitelijk is dit wat de Openbaring ons in heldere bewoordingen vertelt.

Laten wij dus niet wanhopen maar laten wij volharden want onze Vader zorgt voor ons. Zoals Elia en alle andere profeten werden geholpen geestelijk en fysiek sterk te blijven, zo zullen wij - of wij nu leven of dood zijn - als volk overleven en het koninkrijk beërven. De tien hoorns van het wilde beest

Autoriteit over elke stam, taal en natie

"De NATO en de Verenigde Naties (VN) delen een verbintenis om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De twee organisaties werken sinds het begin van de jaren negentig op dit gebied samen ter ondersteuning van vredesondersteunende en crisisbeheersingsoperaties. De complexiteit van de hedendaagse uitdagingen op het gebied van veiligheid, vereist een bredere dialoog tussen de NATO en de VN. Dit heeft geleid tot versterkte samenwerking en verbindingsregelingen tussen het personeel van de twee organisaties, evenals gespecialiseerde VN-agentschappen." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Relations with the United Nations.


Zoals we eerder in dit deel hebben gezien, zijn zowel NATO als VN geesteskinderen van het Anglo-Amerikaanse geopolitieke systeem dat op zijn beurt via deze politieke organisaties invloed uitoefent op de internationale politiek.Afbeelding. Samenwerking tussen NATO en VN, beiden het resultaat van de initiatieven van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Naast de gezamenlijke doelen die NATO en VN zeggen te delen, zien we al een bijzondere samenwerking tussen NATO, VN en andere internationale organisaties:Afbeelding. NATO, VN en andere internationale samenwerkende organisaties. (Bron)We kunnen ons dus vrij gemakkelijk voorstellen dat, nadat de eerder genoemde omwenteling heeft plaatsgevonden, we een samenvoeging zullen zien van alle internationale organisaties die bereid zijn hun autoriteit te delen met NATO om voor altijd te voorkomen dat een dergelijk debacle zich nog eens voordoet. Op die manier wordt het begrijpelijk waarom in de Openbaring het volgende is vastgelegd:

"Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:7, 8).

Er zijn momenteel 195 soevereine staten in de wereld. Hiervan zijn 193 landen lidstaten van de Verenigde Naties en 2 staten zijn zgn. ‘non-member observer states’: de Heilige Stoel (Vaticaan) en de Palestijnse Staat. Die autoriteit over 'elke stam, taal en natie' is er feitelijk nu al, zij het nog niet in de vorm die de Openbaring voorziet. Hieronder zien we de grootte, complexiteit en wereldwijde invloed van deze organisatie.

Afbeelding. De Verenigde Naties als internationaal politiek instituut.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten).
Bron: https://www.eduionic.com/paradigms/international-relations/the-united-nations-as-international-political-institution/

Afbeelding. De Verenigde Staten zijn veruit de grootste financier van de Verenigde Naties.
Bron: https://www.statista.com/

De vraag hoe dit alles er echt uit zal gaan zien, blijft uiteraard speculatie.

Resumé

In de Openbaring maakt de engel aan Johannes duidelijk dat de 'tien hoorns' van het achtste wilde beest in zijn tijd nog niet bestonden. Dat is ook logisch omdat het Romeinse rijk zelf nog in volle bloei was en er nog geen sprake was van de andere 'tien hoorns' die uit dát Romeinse rijk zouden ontstaan. Bovendien zou de achtste koning pas op het toneel verschijnen nadat de zevende koning - die als kop van dit wilde beest wordt afgebeeld - zelf op het toneel was verschenen. Deze zou dus verschijnen na de zesde kop of koning, het Romeinse rijk.

De zeven koppen:

"De zeven koppen betekenen [...] zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er (het Romeinse rijk in Johannes' tijd) en de andere (het Anglo-Amerikaanse rijk) is nog niet gekomen." (Openbaring 17:9, 10).

(Zie voor een uitvoerige in-depth bespreking van de koppen of koningen: Het visioen van de vier beesten uit de zee en De zeven koppen van het wilde beest).

Het wilde beest:

"En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar het komt voort uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 17:11).

De tien hoorns:

"De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest." (Openbaring 17:12).

Deze tien hoorns of koningen die er in Johannes' tijd nog niet waren, zijn alle natien op aarde die hun autoriteit aan NATO zullen geven:

""Ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’" (Openbaring 13:13-15)."

"De tien hoorns die je hebt gezien [...] krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal ze overwinnen omdat hij Heer der heren en Koning der koningen is.’" (Openbaring 17:12-14).

Visueel samengevat:

De zeven koppen (bijbelse wereldmachten) van het wilde beest

Afbeelding. 8ste koning en al zijn geallieerde, verenigde naties: het wilde beest en zijn 'tien hoorns'

Eerder kwam in de historische beschrijving van zowel NATO als VN naar voren dat beide organisaties in het Anglo-Amerikaanse domein zijn ontstaan en dat zij vandaaruit worden aangestuurd om de wereld onder controle te houden.

Eindelijk vrede voor alle mensen...?

Nu is dan, na alle ellende die oorlog tot stand heeft gebracht, de situatie ontstaan waarin de macht volledig in handen is van de Tegenstrever en zijn doel om de heiligen te bestoken of uit te putten, binnen handbereik ligt omdat alles en iedereen onder één structuur is samengebracht. Een nieuwe wereldorde is ontstaan. Maar dit alles komt met een prijs. Een beeld voor het wilde beest

De ultieme wereldwijde staatsaanbidding zal beslist komen. Alle condities en randvoorwaarden zijn aanwezig. Niemand, behalve zij die beseffen met welke bovenmenselijke vijand zij van doen hebben en die hun hoop op God hebben gesteld, zullen in het spel van verdeel en heers door geloof en volharding kunnen overwinnen. Velen menen dat de oplossing voor de toenemende problemen in hun eigen handen liggen en dat verzet en organisatie de enige uitweg uit de impasse zijn. Maar geen van hen weet wie hun echte vijand is en geen partij kan daarom deze strijd op eigen menselijke kracht winnen. Zolang dit besef niet is doorgedrongen, is elke onderneming vruchteloos en gedoemd te falen, hoe goed en oprecht dat ook is bedoeld.

Zoals we eerder zagen wordt de kern van deze wereldwijde staatsaanbidding als volgt weergegeven doordat de bevolking van de aarde uitroept: "Wie is gelijk aan het wilde beest en wie kan er oorlog tegen voeren?" (Grieks: "Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;") (Openbaring 13:4b). Even later zien we hoe de massa zich verbaast over de ondergang en opkomst van deze achtste koning:

"En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn." (Openbaring 17:8).

Hun uitroep, hun verbazing en het financiële keurslijf waarin zij moeten 'leven' willen zij voor de Staat aanvaardbaar zijn, komen neer op aanbidding. Ook zagen we dat de Tegenstrever de (relatieve) macht heeft over alle 'koninkrijken van de bewoonde aarde'. (Lukas 4:6, 7). Hiermee is staatsaanbidding feitelijk gelijk geworden aan aanbidding van de Tegenstrever, terwijl exclusieve aanbidding alleen de Almachtige God toekomt. (Openbaring 13:4, 5).

Hoe waar zijn deze observaties van bekende insiders over macht en misleiding die de mensheid teisteren:"De massa heeft nooit naar de waarheid gesmacht. Ze wendt zich af van bewijs dat niet naar haar smaak is en geeft er de voorkeur aan dwaling te vergoddelijken, als dwaling haar verleidt. Wie haar illusies kan bezorgen, is gemakkelijk haar meester; wie haar illusies probeert te vernietigen, is altijd haar slachtoffer." - Gustave Le Bon (1841 - 1931)
Een waarheid veroorzaakt meer opschudding naarmate een leugen meer ingeburgerd is. De mensen raakten niet geagiteerd door het feit dat de wereld rond is, maar omdat het niet plat bleek te zijn. Wanneer een goed verpakt weefsel van leugens systematisch, geleidelijk en gedurende vele generaties aan de massa verkocht is, zal de waarheid uiteindelijk belachelijk lijken; degene die het verkondigt een doorgedraaide idioot.” - James Dresden (1934 - 1981)
… … het grootste deel van de bevolking is niet erg intelligent, vreest verantwoordelijkheid en verlangt niets liever dan verteld worden wat te doen. Op voorwaarde dat de heersers zich niet bemoeien met haar materiële gemakken en haar gekoesterde overtuigingen, stemt ze er graag mee in zich te laten regeren..”

““Een echt efficiënte totalitaire staat zou er een zijn waarin de almachtige uitvoerende macht van politieke bazen en hun leger van managers een populatie van slaven beheersen die niet gedwongen hoeven te worden, omdat ze van hun dienstbaarheid houden.
” - Aldous Huxley (1894 – 1963)
Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, ongeremd door traditionele waarden. Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en om volledige dossiers up-to-date te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden kunnen onmiddellijk door de autoriteiten worden opgehaald.” ― Zbigniew Brzezinski (1928 - 1971)

('Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era' (1970).
"De machten van het financiële kapitalisme hadden nog een ander verreikend doel, niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen dat het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel zou kunnen domineren. Dit systeem moest op een feodale wijze worden gecontroleerd door de centrale banken van de wereld, in overleg, door geheime overeenkomsten die tijdens frequente vergaderingen en conferenties tot stand kwamen. De top van de systemen zou de Bank for International Settlements in Bazel, Zwitserland zijn, een particuliere bank die eigendom is van en wordt gecontroleerd door 's werelds centrale banken, die zelf particuliere bedrijven zijn. Elke centrale bank... trachtte haar regering te domineren door haar vermogen om staatsleningen te controleren, deviezen te manipuleren, het niveau van economische activiteit in het land te beïnvloeden en coöperatieve politici te beïnvloeden door daaropvolgende economische beloningen in de zakenwereld.” - Carroll Quigley (1910 - 1977)

('Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time' (1966).

Oorlog tegen de mensheid

De volkeren die God niet willen kennen zijn een gemakkelijke prooi voor de Lasteraar en zij zullen daardoor 'gemerkt' zijn ten teken dat zij in zijn handen blijven. Zij blijven geloven in de enige oplossing van al hun problemen die erin bestaat om de heersende politieke machten zodanig te beïnvloeden dat deze van koers zullen veranderen.

Kunnen we ons nog herinneren welke openbaring Daniël ontving en die is opgetekend in Daniël hoofdstuk 2?

Dat verslag is ondubbelzinnig:

"En dat u zag dat de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer waren, betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte pottenbakkersklei. Dat de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, betekent dat het koninkrijk deels sterk en deels broos zal zijn. Dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte pottenbakkersklei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met pottenbakkersklei." (Daniël 2:41-44).

In het onderdeel 'De voeten en tenen deels van pottenbakkersklei en ijzer', dat het bovenstaande behandelt, werd uitgelegd dat de bevolkingen (gesymboliseerd door de pottenbakkersklei) en de politieke machten (gesymboliseerd door het ijzer) niet zouden hechten. Dit is wat we waarnemen.

De conclusie is dat de strijd niet in de eerste plaats gaat tussen de politieke machten onderling maar om de controle over de mens (als het beeld van God) waartoe deze politieke machten door de Tegenstrever worden ingezet. Het toneel van deze wereld is daarom slechts een gecontroleerde schertsvertoning en misleiding teneinde grote veranderingen teweeg te brengen, en ze vormen keerpunten in de gechiedenis zoals in dit deel uiteengezet wordt (zie daartoe de onderdelen 'Keerpunten in de geschiedenis'). Dat is ook logisch want deze Lasteraar heeft alle politieke machten in zijn zak want hij zei daarover het volgende in het verslag volgens Lukas:

"Daarop nam de Lasteraar hem mee naar een hooggelegen plaats en liet hem in een ogenblik alle koninkrijken van de bewoonde aarde zien. Toen zei de Lasteraar tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.’" (Lukas 4:5-7).

Dit alles betekent dat de komende catastrofe die in dit deel wordt beschreven, niet berust op toeval maar op nauwgezette planning van bovenaf teneinde de controle over de mens eens en vooral te realiseren en hem door misleiding en dwang via de 'brede poort en wijde weg' naar de vernietiging te voeren. (Mattheüs 7:13).Afbeelding. De gehersenspoelde massa verenigd in aanbidding van de staat en haat tegen de 'gezalfden' of slaven van God.In de rol van 'valse profeet' zorgt de Anglo-Amerikaanse macht ervoor dat de mensheid al zijn energie geeft aan een politiek-militair gedrocht van formaat. Terecht dat Openbaring 12:4 zegt "Wee de aarde en de zee,...". Niet uit medelijden maar als waarschuwing. Deze waarschuwing is daar in gelegen dat de massa liever een systeem ondersteunt dat aan haar behoeften voldoet - hoe kwaadaardig deze dan ook is - dan dat ze een wijze keuze maakt door de God des hemels eer te geven en hem te aanbidden.

We moeten ons vanuit Gods standpunt echter realiseren dat de Maker van de mensheid toch een tegengestelde mening heeft en dat is dat hij de mensheid wil redden omdat hij van haar houdt. Alle mensen willen een redelijk leven leiden, kinderen opvoeden en nuttig werk verrichten. Niet voor niets heeft God zijn eniggeborene gegeven als losprijs.Afbeelding. Aanbidding van het wilde beest (NATO hoofdkwartier Brussel, België).

Wat is het beeld van het wilde beest en wat zal het doen

Terug naar het onderwerp. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit beeld precies is; het is in ieder geval een 'beeld van' en een 'beeld voor' de herleefde achtste koning en dus een politiek instrument. Het zou vergeleken kunnen worden met de Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog en de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog waar beide staatsrechterlijke organen werden opgericht om dergelijke traumatische wereldoorlogen uit te bannen en wereldvrede te bewerkstelligen.
Het zou mogelijk zelfs een 'herschepping' van de bestaande Organisatie der Verenigde Naties kunnen betekenen, iets waarover meermalen op topniveau is gesproken aangezien de effectiviteit van dit orgaan om haar doelstellingen te handhaven, dikwijls op niets uitlopen, sterker nog, de permanente leden van de Veiligheidsraad staan diametraal tegenover elkaar, de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk aan de ene kant, China en Rusland aan de andere kant. Het is echter wel duidelijk wat dit beeld tot stand zal brengen:

"Het werd hem (de valse profeet) toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden." (Openbaring 13:15).

Dit zal voor de heiligen van het Opperwezen de zwaarst denkbare tijd worden omdat zij zich niet zullen conformeren. Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen

Een apart onderdeel is gewijd aan de verdrukking en vervolging van de heiligen of gezalfden in: 'De grote verdrukking en de vervolging van de gezalfden'. Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religie

Een apart onderdeel is gewijd aan de wereldwijde vernietiging van religie in: 'De achtste koning en het einde van religie'. Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon

Het decor

Eerder hebben we gezien dat voordat dit zal plaatsvinden, het religieuze stelsel van de Tegenstrever wordt vernietigd, nota bene door zijn eigen politieke instrumenten. Dit zal hem een gevoelige klap opleveren, te meer omdat dan duidelijk wordt dat hij de controle aan het verliezen is.

De oorlog van Harmageddon is echter de strijd die Jehovah God door middel van Jezus [de] gezalfde zal voeren tegen het zichtbare deel van de wereld van de Tegenstrever. Het is de definitieve oorlog tussen alle regeringen op aarde en God:

"Ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’" (Openbaring 16:13-15).

"En ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon wordt genoemd." (Openbaring 16:16).

We weten inmiddels wie er met de 'draak', het 'wilde beest' en de 'valse profeet' worden bedoeld. Harmaggedon (of Armageddon) verwijst naar het dal van Megiddo in Israël waar in het verleden veel strijd werd geleverd. Het is daarom een goede metafoor. De vernietiging zal volledig zijn:

"Het wilde beest dat je hebt gezien [...] gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 13:8).

Zowel het 'wilde beest' als de 'valse profeet' zullen hun definitieve einde vinden:

"Het wilde beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had gedaan waarmee hij degenen had misleid die het merkteken van het wilde beest hadden gekregen en die zijn beeld aanbaden. Ze werden allebei levend in het vurige meer gegooid dat met zwavel brandt." (Openbaring 19:20).

Deze oorlog zal een einde maken aan het huidige wereldomvattende politieke systeem maar ook aan allen die het 'wilde beest' hebben ondersteund:

"En allen die op de aarde wonen, zullen hem (het wilde beest) aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:8).

"En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’" (Openbaring 6:12-17).


Afbeelding. "De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed."Deze gebeurtenis is de tweede gevoelige klap die de Tegenstrever zal moeten incasseren doordat hij ziet dat alles waarmee hij zijn macht in de afgelopen duizenden jaren heeft weten op te bouwen, in één enkele slag wordt vernietigd. De derde en laatst klap doet zich voor wanneer hij ziet dat, ondanks al zijn verwoedde pogingen, er een grote menigte volgelingen van het Lam door de grote verdrukking heen zal komen. Hiermee is het over en uit.

‘Radeloze angst der natiën’

Het moment waarop onze Koning Jezus als scherprechter ingrijpt en de natiën oordeelt en op het punt staat te oordelen, zal leiden tot een wereldwijde paniek en consternatie:

“Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. En dan zullen ze de Mensenzoon in een wolk zien komen met kracht en grote majesteit.” (Lukas 21:25-27).

Maar men ziet dit niet aankomen. Waarom niet? De oorzaak ervan is zoals Jezus opmerkte:

“De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.” (Mattheus 24:37-39).


Afbeelding. Radeloze angst der natiën.

De psychologische uitwerking op de 'heerser der demonen'Afbeelding. Het Woord van God: Heer der heren en Koning der koningen.De vernietiging van het stelsel waarover de Tegenstrever autoriteit heeft zal een enorme impact veroorzaken en bestaat uit de volgende volgordelijke en voor hem zichtbare stappen:

1) De installatie en inwerkingtreding van Gods aardse koninkrijk (Openbaring 12:10, 20:4-6);
2) De vernietiging van zijn vals religieuze stelsel, nota bene door zijn eigen politieke handlangers (Openbaring 17:16-18);
3) De vernietiging van alle regeringen en hun militaire middelen (Openbaring 6:12-17, 19:11-18);
4) De vernietiging van allen die het merkteken hebben van het wilde beest en zijn beeld aanbidden (Openbaring 19:19-21);
5) De redding van de volgelingen van het Lam die uit de grote verdrukking komen en eeuwig leven zullen ontvangen (Openbaring 7:13-17);
6) De gevangenneming en gevangenschap van de Tegenstrever gedurende een periode van 1000 jaar (Openbaring 20:1-3);
7) De tijdelijke vrijlating van de Tegenstrever, de mobilisatie van Gog en Magog en hun vernietiging (Openbaring 20:7-9);
8) De uiteindelijke vernietiging en eeuwige dood van de Tegenstrever en zijn hele vervloekte gevolg (Openbaring 20:10).

De kop van de Tegenstrever en Lasteraar is vermorzeld (Genesis 3:15), de kop van een hemels wezen hoger dan de mens, vermorzeld dóór een mens die verhoogd werd vanwege zijn liefde voor- en getrouwheid aan de Allerhoogste en die daardoor op Gods troon heeft plaatsgenomen. Hoe vernederend.

Wie zich verhoogt zal vernederd worden.

De aarde is nu gevuld met mensen die het waard zijn om eeuwig te mogen leven in zoonschap met hun Vader (Openbaring 22). Alles is nu hersteld en representeert de oorspronkelijke doelstellingen van God.

Het kwaad is volledig en voorgoed vernietigd en de rook van totale uitroeiing zal voor altijd zichtbaar zijn.