Overzicht van profetieën

"De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’"

De Openbaring aan Johannes.


Profetieën van Daniël, Ezechiël en Openbaring

Inleiding en verantwoording

In het overzicht van profetieën hebben wij het aangedurfd om uitleg te geven aan profetische ontwikkelingen die zich in bepaalde gevallen nog niet - of nog niet scherp genoeg, hebben afgetekend; soms herkennen we de vervulling van een profetie pas als die zich voordoet of heeft voorgedaan. De conclusies die we in dit kader hebben gedaan kunnen we daarom nog niet als definitief beschouwen omdat nog niet alle profetieën zijn vervuld. Bepaalde eerder gegeven profetieën bezien we wel als definitief omdat ze zich in de geschiedenis hebben voorgedaan.

Wij hebben ons in eerste instantie gericht op de profetieën van Daniël, Ezechiël en Openbaring. Bij onze uitleg waren gezond verstand, historische kennis, begrip van de geopolitieke verhoudingen in de wereld en vooral het beschouwen en onderzoeken van de bijbelse context, leidend. Tevens hebben we grondig gekeken naar wat andere exegeten over de betreffende profetieën hebben geschreven en hoe hun uitleg geïnterpreteerd en gebruikt kon worden.

De volgende tekst uit de Openbaring is veelzeggend en beschouwen wij als de centrale leidraad voor al onze artikelen als het gaat om het verklaren van de profetieën van de bijbel: "Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft”. (Openbaring 17:9a).

De onderwerpen zullen op geregelde basis worden geactualiseerd en ze zullen worden aangepast als daar aanleiding toe is.

Een verklaring van de bijbelse symboliek die in veel van de profetieën voorkomt kan hier gevonden worden:

 Bijbelse symboliek

Inhoud

 De droom van een reusachtig mensbeeld
 Het visioen van de vier beesten uit de zee
 Europese koloniale machten en de 'kleine hoorn'
 Het wilde beest uit de zee en het wilde beest in de woestijn
 Zeven koningen bemoeien zich met Gods volk
 De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie
 De achtste koning, de valse profeet en het beeld van het wilde beest (1)
 De achtste koning, de valse profeet en het beeld van het wilde beest (2)
 De achtste koning en het einde van religie
 De val van de Tegenstrever
 De grote verdrukking en de vervolging van de gezalfden
 De 'vastgestelde tijden der natiën'
 De vier ruiters van de Openbaring
 Het tempelvisioen van Ezechiël en Johannes
 Gog van Magog